Usługi geodezyjne Kaźmierz - oferta usług geodety na terenie gminy Kaźmierz

Potrzebujesz usług geodety? Zaczynasz proces budowlany, niezbędna będzie mapa do celów projektowych a także obsługa geodezyjna związana z budową budynku. Może chcesz wykonać podział nieruchomości, inwentaryzacja budynków i sieci uzbrojenia terenu, wznowienie znaków granicznych to tylko część oferowanych prac geodezyjnych. Zapraszamy do kontaktu.

GEO-PROJEKT Usługi Geodezyjne

tel. 503 744 354